Kanal & Ventilationsaggreat

SIBE SWED-FOG® Luftbefuktningssystem installeras och används inom ett stort antal applikationsområden, där en kontrollerad och konstant luftfuktighet är erfordras. SIBE:s system för befuktning är flexibla och skalbara, allt efter aktuella behov.

Högtrycksbefuktning

SIBE SWED-FOG® Högtrycksbefuktningssystem är ett luftbefuktningssystem, bestående av Högtryckspumpenhet, Reglercentral, Stegventiler samt Befuktningsfördelare anpassade för montage i kanal- & ventilationsaggregat.

Ångbefuktning

SIBE SWED-FOG® Ångbefuktningsystem finns som Rumsbefuktare (direktrumsbefuktare) samt anpassade för Kanal och ventilationsaggregat. SIBE har två olika grund modeller av Ånggeneratorer, den enklare med elektroder och den andra med s.k. värmestavar. Ånggeneratorerna med värmestav lämpar sig speciellt bra för applikationer där höga krav ställs på reglernoggrannhet.

Ångfördelare

SIBE SWED-FOG® Isolerad Ångfördelare med högeffektivitetsångtuber, reducerar större delen av kondenseringen från tuberna samt minskar markant värmeavgivningen till den omgivande luften i kanalen. Den energimängden som åtgår för att förånga vattnet som i vanliga oisolerade spjut kondenserar, minskas markant. Även vattenförbrukningen (kondenseringen) reduceras genom att kondenseringen minimeras. Ångfördelaren kan anpassas för montage i befintliga kanaler eller ventilationsaggregat.

Evaporativ befuktning

SIBE SWED-FOG® Evaporativa Befuktare finns som Kanalbefuktare (för kanal och ventilationssystem), enheterna lämpar sig speciellt bra för applikationer där höga krav ställs på reglernoggrannhet och applikationer där mindre kapacitetsbehov erfordras.

Kontakta oss gärna via nedan formulär, så återkommer vi inom kort.

Om du får ett felmeddelande att formuläret ej skickats så ber vi dig ladda om sidan och försöka igen alternativt mejla oss direkt på kontakt@sibe.se så återkopplar vi till dig. Tack!