vattenrening, sibe swed-water
vattenrening, sibe swed-water
vattenrening, sibe swed-water
vattenrening, sibe swed-water
vattenrening, sibe swed-water
vattenrening, sibe swed-water
vattenrening, sibe swed-water
vattenrening, sibe swed-water
vattenrening
vattenrening
vattenrening
Vattenrening2
Vattenrening2
Vattenrening2
Vattenrening2
Vattenrening2
Vattenrening
Vattenrening
previous arrow
next arrow

Vattenrening

SIBE projekterar tekniska funktionslösningar för vattenrening med kundens förutsättningar och helheten i fokus, allt från traditionella områden som träindustrier och tryckerier, till offentliga miljöer, sjukhus, museer, forskningsmiljöer, läkemedels-, fordons-, elektronik- och olika typer av tillverkningsindustrier. Vattenreningssystemen anpassas för installation både tillsammans med diverse luftbefuktningssystem, men även till helt andra applikationer, där behandlat processvatten erfordras.

System kan bestå av sandfilter, partikelfilter, avhärdningsfilter, kolfilter, membranteknik ex. omvänd osmos (RO), blandbäddsfilter och inlösningsenhet. Detta i kombination med desinfektionssystem, där vattnet på ett effektivt sätt belyses med UV-ljus. På så vis minimeras risken för bakterietillväxt och bakteriespridning i dricksvatten, processvatten samt vatten till system för luftbefuktning.

Vid vattenrening för befuktningssystem används alltid partikelfiltrering i någon form och till många applikationer rekommenderas även ett vatten som innehåller minimalt med kalk, salter, mineraler och metaller (lösta ämnen). Detta på grund av att det ofta finns små kanaler i systemen som kan blockeras, eller tankar där sediment kan bildas och skapa driftstörningar. Vid för höga halter av dessa ämnen finns, beroende på luftbefuktningsteknik, även risk för utfällningar (damm) i den aktuella lokalen, ventilationskanalen eller ventilationsaggregatet.

Vattenreningsanläggningar installeras även för att öka verkningsgraden hos kyltorn och kylmedelskylare (kondensorer) till traditionella kompressorkylanläggningar.

I samband med projektering, idrifttagning och förebyggande underhåll på systemen utförs normalt olika analyser och då bl.a. bakterieanalys av ett SWEDAC ackrediterat och certifierat Provningslaboratorie enligt SS-EN ISO/IEC 17025.

Läs vidare här om vilka applikationsområden som du kan tillämpa dessa lösningar på

Föregående bild
Nästa bild
SIBE Swed-Water vattenrening process industri vatten

Vi erbjuder dig vattenrening till luftbefuktningssystem och processvatten.

Vill du komma vidare i dina tankar?

Vi har samlat våra lösningar för vattenrening på ett och samma ställe för dig så du enkelt kan få en överblick över dem. Välkommen in!

Kontakta oss gärna via nedan formulär, så återkommer vi inom kort.

Om du får ett felmeddelande att formuläret ej skickats, ladda om sidan och försök igen. Alternativt mejla oss direkt på kontakt@sibe.se, så återkommer vi inom kort. Tack!

Du har väl inte glömt att färdigställa samt skicka in formuläret nedan på sidan?