Previous slide
Next slide

Avfuktning

SIBE International AB har sedan 1972 varit verksamma inom aktuellt område och är specialister på all teknik för AVFUKTNING

SIBE har ett komplett teknikspektrum inom aktuellt område, med både Sorptionsavfuktare och Kondensavfuktare. Dessa funktionslösningar utvecklas, projekteras och tillverkas efter aktuella förutsättningar. Avfuktningssystemen anpassas för installation både som direktrumsavfuktning och för installation i kanal och ventilationsaggregat.


Med vår samlade kompetens som grund och våra erfarenheter ifrån snart 50 år inom aktuellt område, vägleder vi dagligen konsulter, offentliga organisationer, myndigheter, grossister, entreprenörer och slutanvändare. 

I kombination med moderna och avancerade analys- och simuleringsverktyg hjälper vi till att projektera och hitta de bästa tekniska lösningarna till aktuella projekt. 

Med helheten och systemets livscykel i fokus, skapar vi energieffektiva funktionslösningar för kontrollerad luftfuktighet, där vi starkt bidrar till att skapa möjligheten, att addera så många mervärden som möjligt för slutanvändaren.

Läs vidare här om vilka applikationsområden som du kan tillämpa dessa lösningar på.

SIBE.se kondensavfuktare avfuktning

Vi erbjuder er direktrumsavfuktning eller via ventilationssystem.

Dags att komma vidare till våra olika tekniker?