Föregående bild
Nästa bild

Livsmedel & Kylrum

Allt fler inser vikten av att höja kvalitén hos livsmedel och att öka livslängden. Exempel på applikationsområden och branscher är kyllager, fryslager, vinkällare, butiker, osttillverkare, bryggerier, svampodlare, tobak och bagerier m.m.

close-up-1835908_1920
SIBE.SE Frukt, grönsaker, livsmedel
SIBE har levererat och installerat system för kontrollerad Luftbefuktning till frukt- och grönsakslager hos flera olika företag som LIDL, ICA och Martin & Servera.

Luftbefuktning

Inom livsmedelsbranschen används luftbefuktning för att bl.a. bibehålla den ursprungliga kvalitén hos frukt, grönsaker, charkvaror och mejeriprodukter som ost m.m. Detta kan ske i olika lager-, produktionsmiljöer eller ute i ex. en butik. Att tillföra fukt i dessa sammanhang medför flera olika positiva effekter. Som exempel bibehålls kvalitén på frukt och grönsaker och uttorkning på ytan undviks. Det medför i slutändan att konsumenten får en bättre kvalité och längre hållbarhet på varan. Utöver detta bibehålls vikten, då inte vattnet i varan överförs till omgivande luft.

Lagring av frukt och grönsaker

Så snart som möjligt efter skörd ska de aktuella produkterna kylas ned, så att vattenavdunstningen minskas. Detta är mycket viktigt för hållbarheten och för att bibehålla god kvalitet. Enkla åtgärder ute på fältet kan sänka temperaturen hos produkterna och minska avgivningen av vatten (ex. genom att skugga produkterna). Produkterna bör därefter så snart som möjligt lagras i ett anpassat kyllager med Luftbefuktning. Efter skörden är växtvävnaden fortfarande levande och har cellandning (liknande människors andning). Vid skörden avbryts tillförsel av energi (ingen fotosyntes) och tillförsel av vatten. Växtvävnaden måste då leva på sina förråd och en åldrandeprocess startar. Förvaring efter skörd går till stor del ut på att bromsa hastigheten på åldrandet.

Detta görs genom:

  • Högre och kontrollerad luftfuktighet (produktspecifikt)
  • Lägre temperatur (produktspecifikt)
  • Undvika mekaniska skador och patogenangrepp (ger Etengas som leder till kortare hållbarhet)

Hanteringen under det sista ledet av distributionskedjan, vid försäljningen till konsumenten, är lika avgörande för bibehållande av en god kvalitet, som de tidigare leden. En god kvalitet kan snabbt förvandlas till dålig kvalitet, om hanteringen av produkterna sker ovarsamt i butiken. Exempelvis om produkterna utsätts för en alltför torr omgivande luft, då avgivningen av vatten ökar, till den omgivande luften och åldrandet tar ny fart.

Avfuktning

Inom livsmedelsbranschen används avfuktning bl.a. i fryslager för att undvika isbildning på varor, väggar och för att minska halkrisken på golven. Här kan hela rummet avfuktas eller med hjälp av en s.k. ”punktinsats” i anslutning till de aktuella portarna till lagret. Det finns flera typer av avfuktare och de vanligaste teknikerna är Kondensavfuktare och Sorptionsavfuktare. I kyllager kombineras inte sällan dessa avfuktare, med ett system för befuktning.

SIBE.SE Almnäs Bruk Ostlager
Almnäs Bruk använder luftbefuktning från SIBE och är en osttillverkare med anor. För att kontrollera Luftfuktigheten i sina ostlager och optimera kvaliteten, valde de att ta kontakt med SIBE, som projekterade och installerade ett komplett system med Befuktning och Vattenrening.

Vattenrening

Inom det aktuella området används alltid någon form av partikelfiltrering för Luftbefuktningssystemen och vanligtvis rekommenderas även ett vatten som innehåller minimalt med partiklar, kalk, salter, mineraler och metaller (lösta ämnen). Detta bl.a. på grund av att det ofta finns små kanalerna i systemen som kan blockeras eller tankar där sediment kan bildas och skapa driftstörningar.

Vid för hög halt finns, beroende på luftbefuktningsteknik, även risk för utfällningar av olika ämnen i aktuell lokal eller ventilationsaggregat/kanal.

För att minimera denna risk, används någon forma av vattenrening vid denna typ av applikationer. Vanligast är någon form av Partikelfiltrering, Avhärdningsfilter (mjukvattenfilter), membranteknik ex. Omvänd Osmos (RO), Blandbäddsfilter (jonbytare), i kombination med Desinfektionssystem, där vattnet belyses med UV-ljus. På så vis minimeras bl.a. risken för bakterietillväxt samt bakteriespridning i dricksvatten, processvatten samt vatten till system för Luftbefuktning.

Vattenrening används även till andra processer inom aktuellt område. Läs mer om vattenrening här.

Kylning

Inom dessa miljöer och applikationer kan ofta överskottsenergi utnyttjas för Evaporativ kylning.

Kylsystemen anpassas för installation både som direkt evaporativ kylning och indirekt evaporativ kylning (frånluftskyla) och då för installation i kanal och ventilationsaggregat. Evaporativ kylning installeras även som direkt evaporativ kyla, utomhus.

Med moderna och avancerade analys- och simuleringsverktyg hjälper vi till att projektera och hitta de bästa tekniska lösningarna till aktuella projekt. Med helheten och systemets livscykel i fokus, skapar vi energi- och vatteneffektiva funktionslösningar för miljövänlig och energieffektiv evaporativ kylning.

Kontakta oss gärna via nedan formulär, så återkommer vi inom kort.

Om du får ett felmeddelande att formuläret ej skickats så ber vi dig ladda om sidan och försöka igen alternativt mejla oss direkt på kontakt@sibe.se så återkopplar vi till dig. Tack!