Har du problem? Vi har lösningen!

Torr luft?
Varierande luftfuktighet?

Varm luft?
Hög energi-förbrukning för kylning?

Fuktig luft?
Problem med rost?

Dammproblem?
Terpener i luften?

Partiklar i vatten?
Behov av tekniskt vatten?

Saknar du ett problem eller två? Vi har gjort en lista här över de vanligaste problemen vi är med och avhjälper.

Torr luft – Fuktig luft –Varmt inomhusklimat – Varmt utomhusklimat – Dammproblem inne – Dammproblem ute – Varierande luftfuktighet – Hög energiförbrukning för kylning – Kapacitetsproblem befintlig kylanläggning – Överskottsvärme – Propellervridningar – Skeva skivor – Storleksförändringar i hygroskopiska material (trå/papper) – Problem med sprickor i trä – Problem med fukthärdande lim eller färg – Behov av kontrollerad luftfuktighet – Kvalitetssäkra produktionsprocesser – Spara energi genom Evaporativ kylning – Miljövänlig kylteknik – Lagring frukt & grönt – Specialeffekter (dimma) – Visuella effekter – Tropiskt klimat för djur och växter – Bristfällig vattenkvalité – Kalk i vatten – Partiklar i vatten – För hög ledningsförmåga i vatten – Bakterier i vatten – Legionella i vatten – Problem med virus – Problem med rost – Problem med allergier – Problem med mögel & svampsporer – Behov av avskiljning av kalk – Behov av avskiljning av lösta salter, mineraler och metaller i vatten – Behov av tekniskt vatten – Bristfälligt inomhusklimat – Bristfällig arbetsmiljö – Långsam härdprocess – Fukthärdande lim – Fukthärdande färg – Överskridna gränsvärden för damm – Terpener i luften – Driftstörningar – Statisk elektricitet – Kvalitetsproblem – ESD-problem – Explosionsfarliga miljöer, ATEX – Risk för dammexplosioner 

Kontakta oss gärna via nedan formulär, så återkommer vi inom kort.