Har du problem? Vi har lösningen!

Torr luft?
Varierande luftfuktighet?

Varm luft?
Hög energiförbrukning för kylning?

Fuktig luft?
Problem med rost?

Dammproblem?
Terpener i luften?

Partiklar i vatten?
Behov av tekniskt vatten?

Saknar du ett problem eller två? Vi har gjort en lista här över de vanligaste problemen vi är med och avhjälper.

Torr luft – Fuktig luft –Varmt inomhusklimat – Varmt utomhusklimat – Dammproblem inne – Dammproblem ute – Varierande luftfuktighet – Hög energiförbrukning för kylning – Kapacitetsproblem befintlig kylanläggning – Överskottsvärme – Propellervridningar – Skeva skivor – Storleksförändringar i hygroskopiska material (trå/papper) – Problem med sprickor i trä – Problem med fukthärdande lim eller färg – Behov av kontrollerad luftfuktighet – Kvalitetssäkra produktionsprocesser – Spara energi genom Evaporativ kylning – Miljövänlig kylteknik – Lagring frukt & grönt – Specialeffekter (dimma) – Visuella effekter – Tropiskt klimat för djur och växter – Bristfällig vattenkvalité – Kalk i vatten – Partiklar i vatten – För hög ledningsförmåga i vatten – Bakterier i vatten – Legionella i vatten – Problem med virus – Problem med rost – Problem med allergier – Problem med mögel & svampsporer – Behov av avskiljning av kalk – Behov av avskiljning av lösta salter, mineraler och metaller i vatten – Behov av tekniskt vatten – Bristfälligt inomhusklimat – Bristfällig arbetsmiljö – Långsam härdprocess – Fukthärdande lim – Fukthärdande färg – Överskridna gränsvärden för damm – Terpener i luften – Driftstörningar – Statisk elektricitet – Kvalitetsproblem – ESD-problem – Explosionsfarliga miljöer, ATEX – Risk för dammexplosioner 

Kontakta oss gärna via nedan formulär, så återkommer vi inom kort.

Om du får ett felmeddelande att formuläret ej skickats så ber vi dig ladda om sidan och försöka igen alternativt mejla oss direkt på kontakt@sibe.se så återkopplar vi till dig. Tack!