Har du problem? Vi har lösningen!

Torr luft?
Varierande luftfuktighet?

Varm luft?
Hög energiförbrukning för kylning?

Fuktig luft?
Problem med rost?

Dammproblem?
Terpener i luften?

Partiklar i vatten?
Behov av tekniskt vatten?

Saknar du ett problem eller två? Vi har gjort en lista här över de vanligaste problemställningar vi är med och avhjälper.

Torr luft | Fuktig luft | Varmt utomhusklimat | Varmt inomhusklimat | Dammproblem inne | Dammproblem ute | Varierande luftfuktighet | Hög energiförbrukning för kylning | Kapacitetsproblem befintlig kylanläggning | Överskottsvärme | Propellervridningar | Skeva skivor | Storleksförändringar i hygroskopiska material | Problem med sprickor i trä | Problem med fukthärdande lim eller färg | Behov av kontrollerad luftfuktighet | Kvalitetssäkra produktionsprocesser | Spara energi genom evaporativ kylning | Miljövänlig kylteknik | Lagring frukt och grönt | Specialeffekter (dimma) | Visuella effekter | Tropiskt klimat för djur och växter | Bristfällig vattenkvalité | Kalk i vatten | Partiklar i vatten | För hög ledningsförmåga i vatten | Bakterier i vatten | Legionella i vatten och rörsystem | Problem med virus | Problem med rost | Höga kostnader för kylning | Långsam härdprocess | Att framställa tekniskt vatten | Behov av tekniskt vatten | Fukthärdande lim | Etikettlagring | Kvalitetsavvikelser vid lackering | Oplanerade servicestopp | Problem med allergier | Låg kapacitet på befintlig kylanläggning | 3D-printing | Mögel & svampsporer | Igensatta kylbatterier eller kyltorn (låg verkningsgrad) | Ojämna produktionsprocesser | Problem med mögel & svampsporer | Salter, mineraler och metaller i vatten | Terpener i luften | Statisk elektricitet | Överskridna gränsvärden för damm | Sprickor i trä | Batteritillverkning | Allergier | Damm ute | Damm inne | Att uppnå satta miljömål avseende kylning | Minskad mjölkproduktion under sommaren | Musikinstrument | Irriterade slemhinnor i näsa och svalg, ögon (linser), torra händer och torr hud | Kvalitetsproblem | Härdning och kvalitetssäkring vid betonggjutning | Bristfälligt inomhusklimat | Damm i djurstallar | Renrumsmiljö | Lagring av ost | Sjukskrivning på grund av virus | ESD | Järn och mangan i vatten | Låg luftfuktighet i kylrum | Explosionsfarliga miljöer, ATEX | Storleksförändringar i papper | Varierande temperatur | Risk för dammexplosioner | Svampodling | Härdprocesser för lim eller färg | Dålig lukt | Behov av avskiljning av kalk | Varmt i djurstallar inne eller ute | Rost | Storleksförändringar i trä | Isbildning i frysrum | Behov av avskiljning av lösta salter, mineraler och metaller i vatten | Bristfällig arbetsmiljö | Driftstörningar | Er robotiserade förpackningslinje | Utfällningar | Fukthärdande färg

Kontakta oss gärna via nedan formulär, så återkommer vi inom kort.

Om du får ett felmeddelande att formuläret ej skickats, ladda om sidan och försök igen. Alternativt mejla oss direkt på kontakt@sibe.se, så återkommer vi inom kort. Tack!

Du har väl inte glömt att färdigställa samt skicka in formuläret nedan på sidan?