Föregående bild
Nästa bild

Kyrkor, Konstgalleri & Muséer

Exempel på applikationsområden och branscher är Kyrkor, konstgalleri, muséer, musikaffärer, musikskolor och kulturhistoriska byggnader m.m.

SIBE.se Befuktning i Kyrkor, Konstgalleri & Muséer
I Oscarskyrkan i Stockholm har av SIBE installerat Ultrasonisk Befukning med tillhörande Vattenrening. Luftbefuktning används exempelvis i kyrkor, muséer och musikskolor för att minska rörelser och sprickor i målningar, träskulpturer, tavlor, musikinstrument av trä samt andra historiska föremål. Detta för att bl.a. bevara kulturella och historiska värden.

Luftbefuktning

Inom det aktuella området används Luftbefuktning för att minska rörelser och sprickor i s.k. hygroskopiskt material, som exempelvis trä och papper. Detta görs i många fall för att bevara kulturella och historiska värden i bl.a. kyrkor och muséer, där befuktningen sker för att bevara målningar, träskulpturer, tavlor samt andra historiska föremål.

Musikinstrument som kyrkorglar, flyglar och andra stränginstrument av trä är också beroende av en stabil och relativt hög luftfuktighet för att inte skadas. Andra orsaker till att man vill befukta kan vara för att förhindra att instrumenten måste stämmas om med korta intervaller, då träet rör sig och förändras i storlek vid ojämn eller för låg luftfuktighet.

När Luftbefuktning installeras i dessa miljöer skapas även ett bättre inomhusklimat för oss människor som en positiv bieffekt. Vilket även minskar andra problem med torr luft, som irriterade slemhinnor i näsa och svalg, ögon (linser), torra händer och torr hud i allmänhet. Vid en högre relativ luftfuktighet (ca 50 – 55 % vid 20 – 22º C) sprids inte virus lika lätt som i torr luft, vilket minskar risken att bli sjuk och därmed minskad sjukfrånvaro. Luften upplevs också allmänt som friskare och behagligare. Under vissa förhållanden under året, kan den relativa luftfuktigheten inomhus vara så låg som ca 10 % Rh vid 20 – 22º C. För oss människor rekommenderas en relativ luftfuktighet på ca 50 – 55 % vid ca 20 – 22º C.

Avfuktning

Inom dessa områden används avfuktning för att kontrollera och förhindra att luftfuktigheten överstiger önskad nivå, i den aktuella lokalen eller miljön. Ofta finns gränsvärden att inte överstiga 60 – 65 % Rh vid 20 – 22º C. I Sverige är detta behov som störst i juli – augusti.

Avfuktning används även för att avfukta i s.k. ”krypgrunder”, exempelvis under en kyrksal.

SIBE.se Befuktning i Kyrkor, Konstgalleri & Muséer
När Kalmar Domkyrka totalrenoverades, installerade SIBE Ångbefuktning i de nya tilluftsaggregaten. Systemen placerades i "källaren", under gatunivå. De dubbla Ånggeneratorerna producerar fukt till SIBE SWED-FOG Isolerad Ångfördelare, innehållande ett flertal högeffektivitetsångtuber.
SIBE.se Befuktning för rätt inomhusklimat på Museer
Historiska museet, är ett exempel på ett museum, där SIBE levererat och installerat befuktning. Muséet är ett av Sveriges största museer och har en kvarts miljon besökare från Sverige och övriga världen under ett år och är ett svenskt statligt arkeologiskt, kulturhistoriskt och konstmuseum i Stockholm. Museet innehåller de centrala statliga samlingarna av föremål från Sveriges forntid och medeltid samt kyrklig konst från nyare tid. Mångsidigheten hos våra applikationer för befuktning av luft gör att de passar alla typer av miljöer. Såväl i ovan nämnda miljön men likväl i miljöer såsom industrier, exempelvis inom trä, snickeri, lackering för att nämna några. Två andra områden att lyfta fram är ESD och ATEX där vi installerat ett antal system.

Vattenrening

Inom det aktuella området används alltid någon form av partikelfiltrering för Luftbefuktningssystemen och vanligtvis rekommenderas även ett vatten som innehåller minimalt med partiklar, kalk, salter, mineraler och metaller (lösta ämnen). Detta bl.a. på grund av att det ofta finns små kanalerna i systemen som kan blockeras eller tankar där sediment kan bildas och skapa driftstörningar.

Vid för hög halt finns, beroende på luftbefuktningsteknik, även risk för utfällningar av olika ämnen i aktuell lokal eller ventilationsaggregat/kanal.

För att minimera denna risk, används någon forma av vattenrening vid denna typ av applikationer. Vanligast är någon form av Partikelfiltrering, Avhärdningsfilter (mjukvattenfilter), membranteknik ex. Omvänd Osmos (RO), Blandbäddsfilter (jonbytare), i kombination med Desinfektionssystem, där vattnet belyses med UV-ljus. På så vis minimeras bl.a. risken för bakterietillväxt samt bakteriespridning i dricksvatten, processvatten samt vatten till system för Luftbefuktning.

Kylning

Inom dessa miljöer och applikationer kan ofta överskottsenergi utnyttjas för Evaporativ kylning.

Kylsystemen anpassas för installation både som direkt evaporativ kylning och indirekt evaporativ kylning (frånluftskyla) och då för installation i kanal och ventilationsaggregat. Evaporativ kylning installeras även som direkt evaporativ kyla, utomhus.

Med moderna och avancerade analys- och simuleringsverktyg hjälper vi till att projektera och hitta de bästa tekniska lösningarna till aktuella projekt. Med helheten och systemets livscykel i fokus, skapar vi energi- och vatteneffektiva funktionslösningar för miljövänlig och energieffektiv evaporativ kylning.

Kontakta oss gärna via nedan formulär, så återkommer vi inom kort.

Om du får ett felmeddelande att formuläret ej skickats så ber vi dig ladda om sidan och försöka igen alternativt mejla oss direkt på kontakt@sibe.se så återkopplar vi till dig. Tack!