offentlig miljö luftfuktighet kontroll regler
offentlig miljö luftfuktighet kontroll regler
Genrebild
Genrebild
previous arrow
next arrow

Tryckerier & Skrivarrum

Exempel på applikationsområden och branscher är tidningstryckeri, digitaltryck, arktryck och screentryck m.m.

SIBE.se Befuktning i tryckeri
NWT, Nya Wermlands-Tidningen i Karlstad är ett större tidningstryckeri. SIBE har levererat och installerat ett större system för Luftbefuktning och Vattenrening till dem, för att kontrollera klimatet i presshall, rullkällare, repro och packsal.
SIBE.se Befuktning i tryckeri

Luftbefuktning

Inom tryckeribranschen, som är ett av de äldsta applikationsområden för Luftbefuktning, används detta bl.a. för att minska rörelser och öka formstabiliteten i s.k. hygroskåpiskt material (ex. papper). Rätt luftfuktighet påverkar även tryckkvalitén positivt och dammspridningen i lokalerna minskas markant.

Statisk elektricitet är ofta ett problem i vissa tryckprocesser då materialet ”fastnar” i vart annat, exempel kan vara ark som blir laddade och lätt fastnar överallt.

Papperslager osv. befuktas också med fördel, för att bibehålla rätt fuktkvot i material (papperet) genom hela kedjan.

När Luftbefuktning installeras i dessa miljöer skapas även ett bättre inomhusklimat för oss människor som en positiv bieffekt. Vilket även minskar andra problem med torr luft, som irriterade slemhinnor i näsa och svalg, ögon (linser), torra händer och torr hud i allmänhet. Vid en högre relativ luftfuktighet (ca 50 – 55 % vid 20 – 22º C) sprids inte virus lika lätt som i torr luft, vilket minskar risken att bli sjuk och därmed minskad sjukfrånvaro. Luften upplevs också allmänt som friskare och behagligare. Under vissa förhållanden under året, kan den relativa luftfuktigheten inomhus vara så låg som ca 10 % Rh vid 20 – 22º C. För oss människor rekommenderas en relativ luftfuktighet på ca 50 – 55 % Rh vid ca 20 – 22º C.

Avfuktning

Inom dessa områden används avfuktning för att kontroller och förhindra att luftfuktigheten överstiger önska nivå, i den aktuella lokalen eller miljön. Ofta finns gränsvärden att inte överstiga 60 – 65 % Rh vid 20 – 22º C. I Sverige är detta behov som störst i juli – augusti.

Även s.k. punktavfuktning är vid behov möjligt vid vissa kritiska delar av produktionskedjan, detta för att minimera investeringsnivån jämfört med att avfukta hela lokalen.

SIBE.se Befuktning i tryckeri

Vattenrening

Inom det aktuella området används alltid någon form av partikelfiltrering för Luftbefuktningssystemen och vanligtvis rekommenderas även ett vatten som innehåller minimalt med partiklar, kalk, salter, mineraler och metaller (lösta ämnen). Detta bl.a. på grund av att det ofta finns små kanalerna i systemen som kan blockeras eller tankar där sediment kan bildas och skapa driftstörningar.

Vid för hög halt finns, beroende på luftbefuktningsteknik, även risk för utfällningar av olika ämnen i aktuell lokal eller ventilationsaggregat/kanal.

För att minimera denna risk, används någon forma av vattenrening vid denna typ av applikationer. Vanligast är någon form av Partikelfiltrering, Avhärdningsfilter (mjukvattenfilter), membranteknik ex. Omvänd Osmos (RO), Blandbäddsfilter (jonbytare), i kombination med Desinfektionssystem, där vattnet belyses med UV-ljus. På så vis minimeras bl.a. risken för bakterietillväxt samt bakteriespridning i dricksvatten, processvatten samt vatten till system för Luftbefuktning.

Även produktion av fuktvatten till tryckpressar är vanligt vid installation på tryckerier

Kylning

Inom dessa miljöer och applikationer kan ofta överskottsenergi utnyttjas för Evaporativ kylning.

Kylsystemen anpassas för installation både som direkt evaporativ kylning och indirekt evaporativ kylning (frånluftskyla) och då för installation i kanal och ventilationsaggregat. Evaporativ kylning installeras även som direkt evaporativ kyla, utomhus.

Med moderna och avancerade analys- och simuleringsverktyg hjälper vi till att projektera och hitta de bästa tekniska lösningarna till aktuella projekt. Med helheten och systemets livscykel i fokus, skapar vi energi- och vatteneffektiva funktionslösningar för miljövänlig och energieffektiv evaporativ kylning.

Kontakta oss gärna via nedan formulär, så återkommer vi inom kort.

Om du får ett felmeddelande att formuläret ej skickats, ladda om sidan och försök igen. Alternativt mejla oss direkt på kontakt@sibe.se, så återkommer vi inom kort. Tack!

Du har väl inte glömt att färdigställa samt skicka in formuläret nedan på sidan?