Föregående bild
Nästa bild

Luftbefuktning

SIBE International AB har sedan 1972 varit verksamma inom aktuellt område och är specialister på all teknik för LUFTBEFUKTNING. SIBE har som enda företaget i Sverige, ett komplett teknikspektrum inom aktuellt område, med egna funktionslösningar och konstruktioner. Dessa utvecklas, projekteras och tillverkas efter aktuella förutsättningar. Lösningarna för befuktning av luft anpassas för installation både som direktrumsbefuktning och för installation i kanal och ventilationsaggregat.

Med vår samlade kompetens som grund och våra erfarenheter ifrån 50 år inom befuktning av lokaler och ytor, vägleder vi dagligen konsulter, offentliga organisationer, myndigheter, grossister, entreprenörer och slutanvändare. I kombination med moderna och avancerade analys- och simuleringsverktyg hjälper vi till att projektera och hitta de bästa tekniska lösningarna till aktuella projekt. Med helheten och systemets livscykel i fokus skapar vi energi- och vatteneffektiva funktionslösningar för kontrollerad luftfuktighet, där vi starkt bidrar till att skapa möjligheten att addera så många mervärden som möjligt för slutanvändaren.

SIBE.se Befuktning för rätt inomhusklimat på Museer
Historiska museet, är ett exempel på ett museum, där SIBE levererat och installerat befuktning. Muséet är ett av Sveriges största museer och har en kvarts miljon besökare från Sverige och övriga världen under ett år och är ett svenskt statligt arkeologiskt, kulturhistoriskt och konstmuseum i Stockholm. Museet innehåller de centrala statliga samlingarna av föremål från Sveriges forntid och medeltid samt kyrklig konst från nyare tid. Mångsidigheten hos våra applikationer för befuktning av luft gör att de passar alla typer av miljöer. Såväl i ovan nämnda miljön men likväl i miljöer såsom industrier, exempelvis inom trä, snickeri, lackering för att nämna några. Två andra områden att lyfta fram är ESD och ATEX där vi installerat ett antal system.

DEROME är en av alla träindustrier som valt att befukta sina produktionsmiljöer med lösningar från SIBE International AB och SIBE SWED-FOG. Detta för att förbättra arbetsmiljön på sina produktionsenheter och bl.a. motverka dammproblem som annars ofta uppkommer i denna typ av produktionsmiljöer. Detta är dock bara ett par av fördelarna, då den kontrollerade och högre fuktfuktighet både motverkar rörelser i trämaterialet som ska bearbetas, men även bidrar till att göra hela produktionsprocesserna säkrare. På vissa enheter finns även processer där man limmar och då bl.a. fingerskarvade produkter med fukthärdande lim. Genom tillföra fukt med hjälp av luftbefuktning härdar limmet på samma tid oavsett yttre förutsättningarna, under olika perioder av året och på detta sätt säkrar man även upp denna del i produktionskedjan. Den använda typen av luftbefuktare eller luftfuktare (förenklat uttryckt) i detta exempel är en robust och utmärkt lösning för att befukta specifika punkter i produktionsmiljön.

Vill du veta mer om hur luftbefuktning från SIBE SWED-FOG kan förbättra er arbets- och produktionsmiljö, kontakta oss redan idag genom kontaktformuläret längre ned på sidan.

Dags att komma vidare till våra olika tekniker för luftbefuktning?

Eller vill du enkelt komma tillbaka till startsida för att se vårt utbud bland luftbefuktning, avfuktning, vattenrening samt evaporativ kylning så kan du klicka här.
SIBErefanebyhusgrp

Anebyhusgruppen

Vi har levererat en eller flera systemlösningar till denna kund. Kontakta oss för mer information.

SIBErefplejd

PLEJD

Vi har levererat en eller flera systemlösningar till denna kund. Kontakta oss för mer information.

SIBEreflidlhalmstad.jpg

LIDL Sverige

Vi har levererat en eller flera systemlösningar till denna kund. Kontakta oss för mer information.

SIBE.se luftbefuktning instrument Malmö live. SWED-FOG.

Genom att installera luftbefuktning hos Malmö Live förvaras instrumenten i en kontrollerad inomhusmiljö, med kontrollerad luftfuktighet, vilket avsevärt förlänger intervallet mellan de tillfällen som instrumenten måste stämmas om. Även risken för rörelser och i värsta fallet sprickor i trämaterial som instrumenten är tillverkade i, minimeras näst intill till 100 % och undviks tack vare luftbefuktningen hos Malmö Live. Då det reser in många erfarna och etablerade artister från olika delar av världen, för att delta i olika evenemang, så är systemet helt kundanpassat. Detta innebär bl.a. att det är möjligt att ställa in luftfuktigheten individuellt i alla de 45 rummen. Artisten kan själv enkelt ställa in önskad luftfuktighet i alla de loger och övningsrum som de har tillgång till, vilket normalt är väldigt uppskattat. Detta då den kontrollerade och högre fuktfuktighet är inte bara till för instrumenten skull, utan också för artisten själv, då de i regel är väldigt medvetna om hur luftfuktigheten påverkar deras viktigaste kroppsdel, stämbanden.

Kontakta oss gärna via nedan formulär, så återkommer vi inom kort.

Om du får ett felmeddelande att formuläret ej skickats så ber vi dig ladda om sidan och försöka igen alternativt mejla oss direkt på kontakt@sibe.se så återkopplar vi till dig. Tack!