befuktare, befuktning, luftbefuktning, avfuktning, vattenrening, evaporativ kylning
befuktare, befuktning, luftbefuktning, avfuktning, vattenrening, evaporativ kylning
befuktare, befuktning, luftbefuktning, avfuktning, vattenrening, evaporativ kylning, parkmiljö, effekt, dimma
RTS RX-18 ånga, befuktning, vattendimma, fuktdimma
befuktare, befuktning, luftbefuktning, avfuktning, vattenrening, evaporativ kylning, klimatrum
befuktare, befuktning, luftbefuktning, avfuktning, vattenrening, evaporativ kylning, klimatrum
befuktare, befuktning, luftbefuktning, avfuktning, vattenrening, evaporativ kylning
befuktare, befuktning, luftbefuktning, avfuktning, vattenrening, evaporativ kylning, parkmiljö, effekt, dimma
SIBE Swed-Fog rumsenhet, ånga, befuktning, vattendimma, fuktdimma
befuktare, befuktning, luftbefuktning, avfuktning, vattenrening, evaporativ kylning, parkmiljö, dimma, justerverk, sågverk, vatten
Takenhet
Befuktare
Labbmiljö
Labbmiljö
Reglercentral
Reglercentral
Klimatrum
Tropiskt klimat
Rumsenhet
Justerverk
previous arrow
next arrow

Luftbefuktning

SIBE projekterar tekniska funktionslösningar för luftbefuktning med kundens förutsättningar och helheten i fokus, allt från traditionella områden som träindustrier och tryckerier, till offentliga miljöer, sjukhus, museer, forskningsmiljöer, läkemedels-, fordons-, elektronik- och olika typer av tillverkningsindustrier. Hur fukten tillförs beror bland annat på aktuell applikation och förutsättningar för varje projekt. Fukten tillförs generellt både som direktrumsbefuktning, direkt i utrymmet där kontrollerad luftfuktighet efterfrågas och via ventilationskanaler eller ventilationsaggregat.

Sedan många år är det ett känt faktum att ett torrt inomhusklimat påverkar både oss människor, många material samt olika produktionsprocesser.

Luftbefuktning används inom ett stort antal områden och av olika anledningar. Inom träindustrin används befuktning bland annat för att minska rörelser samt öka formstabiliteten i hygroskopiskt material, som trä och papper. Det är också vanligt förkommande att luftbefuktning används i dessa miljöer för lackerings- och limningsprocesser samt för dammbekämpning (minska dammspridning), kyla och för att förbättra arbetsmiljön.

Befuktning används också för att minska risken med ESD, statisk elektricitet, inom en rad olika processer och applikationer. Detta är vanligt förekommande inom elektronikindustrin och vid hantering av explosiva ämnen som krut.

Kontrollerad luftfuktighet erfordras även inom avancerade forskningsmiljöer, exempelvis inom KTH, där system används för både innovation utveckling och forskningssyfte. Utöver detta finns en rad exempel på testmiljöer, där man vill simulera olika klimat i exempelvis klimatrum och vindtunnlar. Men syftet kan också vara att hålla ett stabilt och jämt inomhusklimat i ett renrum eller laboratoriemiljö, där en kontrollerad luftfuktighet krävs.

I sjukhus- och kontorsmiljöer används luftbefuktning för att skapa ett så bra inomhusklimat som möjlig. Vid för torr luft är det vanligt med problem med irriterade slemhinnor, ögon och torr hud. Virus sprids lättare i en torr inomhusmiljö och ökar risken för att insjukna. Under vissa perioder under året, kan den relativa luftfuktigheten inomhus vara så låg som ca 10 % Rh vid 20 °C. För oss människor rekommenderas en nivå på 50 – 55 % Rh vid 20 – 22 °C.

Läs vidare här om vilka applikationsområden som du kan tillämpa dessa lösningar på.

SIBE.se Befuktning för rätt inomhusklimat på Museer

Historiska museet, är ett exempel på ett museum, där SIBE levererat och installerat befuktning. Muséet är ett av Sveriges största museer och har en kvarts miljon besökare från Sverige och övriga världen under ett år och är ett svenskt statligt arkeologiskt, kulturhistoriskt och konstmuseum i Stockholm. Museet innehåller de centrala statliga samlingarna av föremål från Sveriges forntid och medeltid samt kyrklig konst från nyare tid. Mångsidigheten hos våra applikationer för befuktning av luft gör att de passar alla typer av miljöer. Såväl i ovan nämnda miljön men likväl i miljöer såsom industrier, exempelvis inom trä, snickeri, lackering för att nämna några. Två andra områden att lyfta fram är ESD och ATEX där vi installerat ett antal system. Foto: Historiska museet

DEROME är en av alla träindustrier som valt att befukta sina produktionsmiljöer med lösningar från SIBE International AB och SIBE SWED-FOG. Detta för att förbättra arbetsmiljön på sina produktionsenheter och bl.a. motverka dammproblem som annars ofta uppkommer i denna typ av produktionsmiljöer. Detta är dock bara ett par av fördelarna, då den kontrollerade och högre fuktfuktighet både motverkar rörelser i trämaterialet som ska bearbetas, men även bidrar till att göra hela produktionsprocesserna säkrare. På vissa enheter finns även processer där man limmar och då bl.a. fingerskarvade produkter med fukthärdande lim. Genom tillföra fukt med hjälp av luftbefuktning härdar limmet på samma tid oavsett yttre förutsättningarna, under olika perioder av året och på detta sätt säkrar man även upp denna del i produktionskedjan. Den använda typen av luftbefuktare eller luftfuktare (förenklat uttryckt) i detta exempel är en robust och utmärkt lösning för att befukta specifika punkter i produktionsmiljön.

Vill du veta mer om hur luftbefuktning från SIBE SWED-FOG kan förbättra er arbets- och produktionsmiljö, kontakta oss redan idag genom kontaktformuläret längre ned på sidan.

Dags att komma vidare till våra olika tekniker för luftbefuktning?

Eller vill du enkelt komma tillbaka till startsida för att se vårt utbud bland luftbefuktning, avfuktning, vattenrening samt evaporativ kylning så kan du klicka här.

SIBErefanebyhusgrp

Anebyhusgruppen

Vi har levererat en eller flera systemlösningar till denna kund. Kontakta oss för mer information.

SIBErefplejd2

PLEJD

Vi har levererat en eller flera systemlösningar till denna kund. Kontakta oss för mer information.

SIBEreflidlhalmstad

LIDL Sverige

Vi har levererat en eller flera systemlösningar till denna kund. Kontakta oss för mer information.

SIBE.se luftbefuktning instrument Malmö live. SWED-FOG.

Genom att installera luftbefuktning hos Malmö Live förvaras instrumenten i en kontrollerad inomhusmiljö, med kontrollerad luftfuktighet, vilket avsevärt förlänger intervallet mellan de tillfällen som instrumenten måste stämmas om. Även risken för rörelser och i värsta fallet sprickor i trämaterial som instrumenten är tillverkade i, minimeras näst intill till 100 % och undviks tack vare luftbefuktningen hos Malmö Live. Då det reser in många erfarna och etablerade artister från olika delar av världen, för att delta i olika evenemang, så är systemet helt kundanpassat. Detta innebär bl.a. att det är möjligt att ställa in luftfuktigheten individuellt i alla de 45 rummen. Artisten kan själv enkelt ställa in önskad luftfuktighet i alla de loger och övningsrum som de har tillgång till, vilket normalt är väldigt uppskattat. Detta då den kontrollerade och högre fuktfuktighet är inte bara till för instrumenten skull, utan också för artisten själv, då de i regel är väldigt medvetna om hur luftfuktigheten påverkar deras viktigaste kroppsdel, stämbanden.

Kontakta oss gärna via nedan formulär, så återkommer vi inom kort.

Om du får ett felmeddelande att formuläret ej skickats, ladda om sidan och försök igen. Alternativt mejla oss direkt på kontakt@sibe.se, så återkommer vi inom kort. Tack!

Du har väl inte glömt att färdigställa samt skicka in formuläret nedan på sidan?