offentlig miljö luftfuktighet kontroll regler
offentlig miljö luftfuktighet kontroll regler
offentlig miljö luftfuktighet kontroll regler
offentlig miljö kontrollerad luftfuktighet regler rum
Malmö live 2
Kyrka
Motala bowlinghall
Malmö live
previous arrow
next arrow

Offentliga Miljöer & Kontor

Exempel på applikationsområden och branscher är kontorsmiljöer, call-center, bowlinghallar, simhallar, offentliga byggnader och butiker m.m.

SIBE.se Luftbefuktning för bättre arbetsmiljö i kontor
Hogia-Gruppen i Stenungsund har under de senaste åren investerat i sina medarbetares arbetsmiljö och satsat på Luftbefuktning från SIBE. Detta har prioriterats för att skapa ett fördelaktigt inomhusklimat och idag kontrollera Hogia den relativa luftfuktigheten i princip, i alla sina kontorsmiljöer.

Luftbefuktning

Inom det aktuella området läggs normalt fokus på att använda Luftbefuktning för att bl.a skapa ett så bra inomhusklimatet som möjligt för oss människor, som i allmänhet är känsliga för torr luft. Vid för torr luft är det vanligt med problem med irriterade slemhinnor i näsa och svalg, ögon (linser), torra händer och torr hud i allmänhet.

Även forskning från bl.a. Salgrenska Sjukhuset i Göteborg, visar på att virus sprids lättare och snabbare i en torr inomhusmiljö (torr luft), vilket markant ökar risken för att bli sjuk. I denna typ av applikation kan positiva effekter noteras och ett samband mellan rätt relativ luftfuktighet och minskad sjukfrånvaro. Luften upplevs också allmänt som friskare och behagligare. Människans prestation- och koncentrationsförmåga förbättras vid rätt luftfuktighet och risken för olyckor minimeras på samma sätt som när inomhustemperaturen är optimal. Under vissa förhållanden under året kan den relativa luftfuktigheten inomhus vara så låg som ca 10 % Rh vid 20 – 22º C. För oss människor rekommenderas en relativ luftfuktighet på ca 50 – 55 % Rh vid ca 20 – 22º C.

Avfuktning

Inom dessa områden används avfuktning för att kontrollera och förhindra att luftfuktigheten överstiger önska nivå, i den aktuella lokalen eller miljön. Ofta finns gränsvärden att inte överstiga 60 – 65 % Rh vid 20 – 22º C. I Sverige är detta behov som störst i juli – augusti.

SIBE.se Befuktning i butik
KICKS använder Luftbefukning för att skapa en bra butiksmiljö. Till sin befuktning är Vattenrening installerad för att minimera risken för s.k. utfällningar i lokalen.
SIBE.se Luftbefuktning för bättre arbetsmiljö i kontor
SIBE.se Luftbefuktning för bättre inomhusklimat

Vattenrening

Inom det aktuella området används alltid någon form av partikelfiltrering för Luftbefuktningssystemen och vanligtvis rekommenderas även ett vatten som innehåller minimalt med partiklar, kalk, salter, mineraler och metaller (lösta ämnen). Detta bl.a. på grund av att det ofta finns små kanalerna i systemen som kan blockeras eller tankar där sediment kan bildas och skapa driftstörningar.

Vid för hög halt finns, beroende på luftbefuktningsteknik, även risk för utfällningar av olika ämnen i aktuell lokal eller ventilationsaggregat/kanal.

För att minimera denna risk, används någon forma av vattenrening vid denna typ av applikationer. Vanligast är någon form av Partikelfiltrering, Avhärdningsfilter (mjukvattenfilter), membranteknik ex. Omvänd Osmos (RO), Blandbäddsfilter (jonbytare), i kombination med Desinfektionssystem, där vattnet belyses med UV-ljus. På så vis minimeras bl.a. risken för bakterietillväxt samt bakteriespridning i dricksvatten, processvatten samt vatten till system för Luftbefuktning.

Kylning

Inom dessa miljöer och applikationer kan ofta överskottsenergi utnyttjas för Evaporativ kylning.

Kylsystemen anpassas för installation både som direkt evaporativ kylning och indirekt evaporativ kylning (frånluftskyla) och då för installation i kanal och ventilationsaggregat. Evaporativ kylning installeras även som direkt evaporativ kyla, utomhus.

Med moderna och avancerade analys- och simuleringsverktyg hjälper vi till att projektera och hitta de bästa tekniska lösningarna till aktuella projekt. Med helheten och systemets livscykel i fokus, skapar vi energi- och vatteneffektiva funktionslösningar för miljövänlig och energieffektiv evaporativ kylning.

Kontakta oss gärna via nedan formulär, så återkommer vi inom kort.

Om du får ett felmeddelande att formuläret ej skickats, ladda om sidan och försök igen. Alternativt mejla oss direkt på kontakt@sibe.se, så återkommer vi inom kort. Tack!

Du har väl inte glömt att färdigställa samt skicka in formuläret nedan på sidan?