offentlig miljö kontrollerad luftfuktighet regler rum
offentlig miljö luftfuktighet kontroll regler
offentlig miljö kontrollerad luftfuktighet regler rum
Eribel
Genrebild
Ultrasonisk
previous arrow
next arrow

Elektronikindustri & ESD (statisk elektricitet)

Exempel på applikationsområden och branscher är tillverkning och lagring av elektroniska komponenter, ESD-skydd m.m.

SIBE.se Befuktning inom Elektronikindustri & ESD
Luftbefuktning är vanligt förekommande inom elektronikindustrin och andra områden där elektronik hanteras. I dessa miljöer är rätt vattenkvalité helt avgörande och s.k. utfällningar av lösta salter, mineraler och metaller, får ej förkomma, då det bl.a. kan resultera i ett "vitt damm" i lokalerna.
SIBE.se Befuktning inom Elektronikindustri & ESD
SIBE.se Befuktning inom Elektronikindustri & ESD

Luftbefuktning

Inom det aktuella området används generellt Luftbefuktning för en rad olika processer och applikationer med fokus på bl.a. att minska risken för statisk elektricitet (ESD). Detta är vanligt förekommande inom elektronikindustrin och andra områden där elektronik hanteras. Att minimera spridningen av damm är också i många fall ett viktigt argument, vilket minskas markant vid installation av ett Luftbefuktning. Risken för statisk uppladdning minskar runt ca 45 % Rh och däröver.

När Luftbefuktning installeras i dessa miljöer skapas även ett bättre inomhusklimat för oss människor som en positiv bieffekt. Vilket även minskar andra problem med torr luft, som irriterade slemhinnor i näsa och svalg, ögon (linser), torra händer och torr hud i allmänhet. Vid en högre relativ luftfuktighet (ca 50 – 55 % vid 20 – 22º C) sprids inte virus lika lätt som i torr luft, vilket minskar risken att bli sjuk och därmed minskad sjukfrånvaro. Luften upplevs också allmänt som friskare och behagligare. Under vissa förhållanden under året, kan den relativa luftfuktigheten inomhus vara så låg som ca 10 % Rh vid 20 – 22º C. För oss människor rekommenderas en relativ luftfuktighet på ca 50 – 55 % vid ca 20 – 22º C.

Elektrostatiska urladdningar
Elektrostatiska urladdningar är en plötslig urladdning mellan två föremål, med olika laddning, som har kommit i kontakt med varandra elektriskt. Det kan till exempel orsakas av att ”isoleringen” mellan de två föremålen bryts ner, när spänningen blir tillräckligt hög. Urladdningen sker som en gnista som hoppar från föremål till föremål eller exempelvis en människa. Statisk elektricitet har en hög spänning, men en låg ström, vilket innebär att den normalt inte är farlig för människan. Räckvidden för gnistans elektromagnetiska puls kan vara från minimalt liten, upp till hundra meter, beroende på styrkan i den elektrostatiska urladdningen, där extremfallet är blixtens urladdning.

Statisk elektricitet är skadlig för många elektronikkomponenter och i vissa branscher är detta ett kritiskt säkerhetsproblem. Statiska laddningar är ofta ett stort problem vid tillverkning av exempelvis plastprodukter, som plastpåsar och vid användning av exempelvis sträckfilm (emballage), då materialet ”fastnar” i vart annat. Problem med statisk elektricitet kan också vara stora på tryckerier, där ark som blir uppladdade, lätt fastnar överallt.

Avfuktning

Inom dessa områden används avfuktning för att kontrollera och förhindra att luftfuktigheten överstiger önska nivå, i den aktuella lokalen eller miljön. Ofta finns gränsvärden att inte överstiga 60 – 65 % Rh vid 20 – 22º C. I Sverige är detta behov som störst i juli – augusti.

Vattenrening

Inom det aktuella området används alltid någon form av partikelfiltrering för Luftbefuktningssystemen och vanligtvis rekommenderas även ett vatten som innehåller minimalt med partiklar, kalk, salter, mineraler och metaller (lösta ämnen). Detta bl.a. på grund av att det ofta finns små kanalerna i systemen som kan blockeras eller tankar där sediment kan bildas och skapa driftstörningar.

Vid för hög halt finns, beroende på luftbefuktningsteknik, även risk för utfällningar av olika ämnen i aktuell lokal eller ventilationsaggregat/kanal.

För att minimera denna risk, används någon forma av vattenrening vid denna typ av applikationer. Vanligast är någon form av Partikelfiltrering, Avhärdningsfilter (mjukvattenfilter), membranteknik ex. Omvänd Osmos (RO), Blandbäddsfilter (jonbytare), i kombination med Desinfektionssystem, där vattnet belyses med UV-ljus. På så vis minimeras bl.a. risken för bakterietillväxt samt bakteriespridning i dricksvatten, processvatten samt vatten till system för Luftbefuktning.

Vattenrening används även till andra processer inom aktuellt område.

Kylning

Inom dessa miljöer och applikationer kan ofta överskottsenergi utnyttjas för Evaporativ kylning.

Kylsystemen anpassas för installation både som direkt evaporativ kylning och indirekt evaporativ kylning (frånluftskyla) och då för installation i kanal och ventilationsaggregat. Evaporativ kylning installeras även som direkt evaporativ kyla, utomhus.

Med moderna och avancerade analys- och simuleringsverktyg hjälper vi till att projektera och hitta de bästa tekniska lösningarna till aktuella projekt. Med helheten och systemets livscykel i fokus, skapar vi energi- och vatteneffektiva funktionslösningar för miljövänlig och energieffektiv evaporativ kylning.

Kontakta oss gärna via nedan formulär, så återkommer vi inom kort.

Om du får ett felmeddelande att formuläret ej skickats, ladda om sidan och försök igen. Alternativt mejla oss direkt på kontakt@sibe.se, så återkommer vi inom kort. Tack!

Du har väl inte glömt att färdigställa samt skicka in formuläret nedan på sidan?