offentlig miljö luftfuktighet kontroll regler
offentlig miljö luftfuktighet kontroll regler
Genrebild
Genrebild
previous arrow
next arrow

Klimatrum, LAB-Miljöer & Renrum

Exempel på applikationsområden och branscher är forskningsmiljöer, klimatrum, laboratoriemiljöer, renrum, klimatskåp, motor testing labs, vindtunnlar m.m.

SIBE.se Befuktning inom Klimatrum & Lab-Miljöer
Befuktning är vanligt förekommande inom forskningsmiljöer, klimatrum, laboratoriemiljöer, renrum och klimatskåp. I dessa miljöer är rätt vattenkvalité helt avgörande och s.k. utfällningar av lösta salter, mineraler och metaller, får ej förkomma, då det bl.a. kan resultera i ett "vitt damm" i lokalerna och i slutända olika störningar och problem i verksamheten.
SIBE.se Befuktning inom Klimatrum & Lab-Miljöer

Luftbefuktning

Inom det aktuella området används Luftbefuktning för olika avancerade forskningsmiljöer, exempelvis inom KTH, där system används för både innovation och forskningssyfte. Utöver detta finns en rad exempel på olika testmiljöer, där man vill simulera olika klimat i exempelvis klimatrum och vindtunnlar. Men syftet kan också vara att hålla ett stabilt och jämt inomhusklimat i ett renrum eller laboratoriemiljö, där en kontrollerad luftfuktighet erfordras.

I ett klimatrum kan bl.a. syftet vara att testa kvalitén på en viss komponent eller att undersöka hur materialet åldras. Temperaturen och luftfuktigheten kan i vissa fall variera från ca -50º C till +100º C och en relativ luftfuktighet från 1 % Rh till nära 100 % Rh. Testerna kan pågå under en kortare tid eller under flera månader med både stabila förutsättningar (temperatur och relativ luftfuktighet), men också med varierande temperatur och luftfuktighet. På detta vis kan bl.a. testtiden kortas ned betydligt, jämfört med hur lång tid som det skulle behövas för ett test i verkligheten. Under dessa förutsättningar när temperaturen och luftfuktigheten varierar extremt mycket och när kanske nivåerna skall kontrolleras med små toleranser, används specialanpassade sensorer för att övervaka och styra systemet.

I dessa applikationer testas och utvecklas allt från exempelvis avancerad elektronik, kylskåp, möbler, nya material, ytbeläggningar till motorer och bilar.

Avfuktning

Inom dessa områden används avfuktning på samma sätt som befuktning, men för att ta bort fukt, istället för att tillföra fukt i den aktuella miljön. I vissa klimatrum och laboratoriemiljöer vill man kunna sänka den relativa luftfuktigheten snabbt, för att exempelvis åstadkomma en viss typ av simulering vid test. I andra applikationer är huvudsyftet att hålla ett stabilt och jämt inomhusklimat, där en kontrollerad luftfuktighet erfordras. I Sverige är detta behov som störst i juli – augusti.

SIBE.se Befuktning inom Klimatrum & Lab-Miljöer

Vattenrening

Inom det aktuella området används alltid någon form av partikelfiltrering för Luftbefuktningssystemen och vanligtvis rekommenderas även ett vatten som innehåller minimalt med partiklar, kalk, salter, mineraler och metaller (lösta ämnen). Detta bl.a. på grund av att det ofta finns små kanalerna i systemen som kan blockeras eller tankar där sediment kan bildas och skapa driftstörningar.

Vid för hög halt finns, beroende på luftbefuktningsteknik, även risk för utfällningar av olika ämnen i aktuell lokal eller ventilationsaggregat/kanal.

För att minimera denna risk, används någon forma av vattenrening vid denna typ av applikationer. Vanligast är någon form av Partikelfiltrering, Avhärdningsfilter (mjukvattenfilter), membranteknik ex. Omvänd Osmos (RO), Blandbäddsfilter (jonbytare), i kombination med Desinfektionssystem, där vattnet belyses med UV-ljus. På så vis minimeras bl.a. risken för bakterietillväxt samt bakteriespridning i dricksvatten, processvatten samt vatten till system för Luftbefuktning.

Kylning

Inom dessa miljöer och applikationer kan ofta överskottsenergi utnyttjas för Evaporativ kylning.

Kylsystemen anpassas för installation både som direkt evaporativ kylning och indirekt evaporativ kylning (frånluftskyla) och då för installation i kanal och ventilationsaggregat. Evaporativ kylning installeras även som direkt evaporativ kyla, utomhus.

Med moderna och avancerade analys- och simuleringsverktyg hjälper vi till att projektera och hitta de bästa tekniska lösningarna till aktuella projekt. Med helheten och systemets livscykel i fokus, skapar vi energi- och vatteneffektiva funktionslösningar för miljövänlig och energieffektiv evaporativ kylning.

Kontakta oss gärna via nedan formulär, så återkommer vi inom kort.

Om du får ett felmeddelande att formuläret ej skickats, ladda om sidan och försök igen. Alternativt mejla oss direkt på kontakt@sibe.se, så återkommer vi inom kort. Tack!

Du har väl inte glömt att färdigställa samt skicka in formuläret nedan på sidan?