Föregående bild
Nästa bild

Sjukhus, Läkemedel & Medicinteknik

Exempel på applikationsområden och branscher är Universitetssjukhus, allmänna sjukhus, specialistkliniker, forskningsmiljöer, tillverkning av läkemedel och medicinteknisk utrustning m.m.

SIBE.SE Befuktning Sjukhus
SIBE har levererat Luftbefuktningssystem med tillhörande Vattenrening, till Nya Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge (Chopin).

Luftbefuktning

Inom sjukhus används Luftbefuktning för att bl.a skapa ett så bra inomhusklimatet som möjligt för oss människor, som i allmänhet är känsliga för torr luft. Vid för torr luft är det vanligt med problem med irriterade slemhinnor i näsa och svalg, ögon (linser), torra händer och torr hud i allmänhet. Även virus sprids lättare och snabbare i en torr inomhusmiljö (torr luft), vilket markant ökar risken för att insjukna. Luften upplevs också allmänt som friskare och behagligare. Under vissa förhållanden under året, kan den relativa luftfuktigheten inomhus vara så låg som ca 10 % Rh vid 20 – 22º C. För oss människor rekommenderas en relativ luftfuktighet på ca 50 – 55 % vid ca 20 – 22º C.

Luftbefuktning används även i vissa specialistkliniker som exempelvis röntgenavdelningar.

Inom läkemedelsindustrin används Luftbefuktning för en rad olika processer och miljöer, där en stabil luftfuktighet erfordras. Allt ifrån produktion av ex. olika läkemedel i tablettform, till laboratoriemiljöer där olika tester och utveckling av preparat sker. Men också vid tillverkning av medicinteknisk utrustning.

Läs mer om våra tekniker här.

Avfuktning

Inom sjukhus används avfuktning för att kontrollera och förhindra att luftfuktigheten överstiger önskad nivå, i den aktuella lokalen eller miljön. Ofta finns gränsvärden att inte överstiga 60 – 65 % Rh vid 20 – 22º C. I Sverige är detta behov som störst i juli – augusti.

Inom läkemedelsindustrin används avfuktning för en rad olika processer och miljöer, där en stabil luftfuktighet erfordras. Allt ifrån produktion av ex. olika läkemedel i tablettform, till laboratoriemiljöer, där olika tester och utveckling av preparat sker.

Referens

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.

Teknik
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
Kontaktperson

Vattenrening

Inom det aktuella området används alltid någon form av partikelfiltrering för Luftbefuktningssystemen och vanligtvis rekommenderas även ett vatten som innehåller minimalt med partiklar, kalk, salter, mineraler och metaller (lösta ämnen). Detta bl.a. på grund av att det ofta finns små kanalerna i systemen som kan blockeras eller tankar där sediment kan bildas och skapa driftstörningar.

Vid för hög halt finns, beroende på luftbefuktningsteknik, även risk för utfällningar av olika ämnen i aktuell lokal eller ventilationsaggregat/kanal.

För att minimera denna risk, används någon forma av vattenrening vid denna typ av applikationer. Vanligast är någon form av Partikelfiltrering, Avhärdningsfilter (mjukvattenfilter), membranteknik ex. Omvänd Osmos (RO), Blandbäddsfilter (jonbytare), i kombination med Desinfektionssystem, där vattnet belyses med UV-ljus. På så vis minimeras bl.a. risken för bakterietillväxt samt bakteriespridning i dricksvatten, processvatten samt vatten till system för Luftbefuktning.

Kylning

Inom dessa miljöer och applikationer kan ofta överskottsenergi utnyttjas för Evaporativ kylning.

Kylsystemen anpassas för installation både som direkt evaporativ kylning och indirekt evaporativ kylning (frånluftskyla) och då för installation i kanal och ventilationsaggregat. Evaporativ kylning installeras även som direkt evaporativ kyla, utomhus.

Med moderna och avancerade analys- och simuleringsverktyg hjälper vi till att projektera och hitta de bästa tekniska lösningarna till aktuella projekt. Med helheten och systemets livscykel i fokus, skapar vi energi- och vatteneffektiva funktionslösningar för miljövänlig och energieffektiv evaporativ kylning.

Kontakta oss gärna via nedan formulär, så återkommer vi inom kort.

Om du får ett felmeddelande att formuläret ej skickats så ber vi dig ladda om sidan och försöka igen alternativt mejla oss direkt på kontakt@sibe.se så återkopplar vi till dig. Tack!