Genom vårt stora engagemang och med helheten i fokus är vi marknadsledande i Norden och utvecklar, konstruerar, projekterar, tillverkar och säljer ett komplett teknikspektrum för funktionslösningar inom luftbefuktnings-, avfuktnings- och vattenreningsområdet. Detta till konsulter, samarbetspartners, myndigheter, offentliga organisationer och slutanvändare i Europa, där behov finns att kontrollera luftfuktigheten, rena vatten eller kyla för att uppnå bästa arbetsmiljö, kvalité, energi- och vatteneffektivitet samt minsta möjliga miljöpåverkan. Genom en fortlöpande kontakt och informationsspridning är SIBE med sin unikitet den naturliga problemlösaren i alla lägen och samarbetet med kunder och leverantörer utvecklas kontinuerligt.
SIBE.se
SIBE kan även erbjuda följande tjänster
  • Underhållsavtal och helhetsavtal (alla förekommande fabrikat)
  • Löpande service
  • Akutservice
  • Reparationer och renovering i egen verkstad
  • Desinficering (bakteriesanering) och bakterieanalys
  • Omflyttning, demontering och montage av befintliga system (alla förekommande fabrikat)
  • Behovsanalyser och teknikutredningar med helheten i fokus, LCC-analyser (Life Cycle Cost Analysis)
  • Energianalyser och Payback-Analyser
Reservdelar, förbrukningsmaterial och tillbehör
  • Reservdelar, förbrukningsmaterial och tillbehör för Luftbefuktnings-, Avfuktnings- och Vattenreningssystem (alla förekommande fabrikat)

Huvudkontor Stockholm
SIBE International AB
Postadress: Mamrevägen 3-5, 163 43 SPÅNGA
Växeltelefon: 010-102 43 00
E-post: info@sibe.se

Fakturering
SIBE International AB
Fakturaadress: Mamrevägen 3-5, 163 43 SPÅNGA
Fakturor via e-post: faktura@sibe.se

Organisationsnummer
556568-8107

Integritetspolicy