Tjänster

  • Underhållsavtal och helhetsavtal (alla förekommande fabrikat)
  • Löpande service
  • Akutservice
  • Reparationer och renovering i egen verkstad
  • Desinficering (bakteriesanering) och bakterieanalys
  • Omflyttning, demontering och montage av befintliga system (alla förekommande fabrikat)
  • Behovsanalyser och teknikutredningar med helheten i fokus, LCC-analyser (Life Cycle Cost Analysis)
  • Energianalyser och Payback-Analyser


Reservdelar, förbrukningsmaterial och tillbehör

  • Reservdelar, förbrukningsmaterial och tillbehör för Luftbefuktnings-, Avfuktnings- och Vattenreningssystem (alla förekommande fabrikat)

Kontakta oss gärna via nedan formulär, så återkommer vi inom kort.