Kylning

SIBE International AB har sedan 1972 varit verksamma inom aktuellt område och är specialister på miljövänlig och energieffektiv teknik för EVAPORATIV KYLNING. SIBE har ett komplett teknikspektrum inom aktuellt område, med egna funktionslösningar och konstruktioner. Dessa utvecklas, projekteras och tillverkas efter aktuella förutsättningar. Kylsystemen anpassas för installation både som direkt- och indirekt evaporativ kylning (frånluftskyla) och då för installation i kanal och ventilationsaggregat. Evaporativ kylning installeras även som direkt evaporativ kyla, utomhus

Med vår samlade kompetens som grund och våra erfarenheter ifrån snart 50 år inom aktuellt område, vägleder vi dagligen konsulter, offentliga organisationer, myndigheter, grossister, entreprenörer och slutanvändare. I kombination med moderna och avancerade analys- och simuleringsverktyg hjälper vi till att projektera och hitta de bästa tekniska lösningarna till aktuella projekt. Med helheten och systemets livscykel i fokus, skapar vi energi- och vatteneffektiva funktionslösningar för miljövänlig och energieffektiv EVAPORATIV KYLNING, där vi starkt bidrar till att skapa möjligheten, att addera så många mervärden som möjligt för slutanvändaren. 

  • Direkt evaporativ kylning, höjer luftfuktigheten och sänker temperaturen på tilluften 
  • Indirekt evaporativ kylning (frånluftskyla), höjer inte luftfuktigheten, men sänker temperaturen på tilluften 
  • Evaporativkylning installeras även som direkt evaporativ kyla, utomhus 
SIBE.se kylning

Kontakta oss gärna via nedan formulär, så återkommer vi inom kort.