Region Göteborg

LARS ÄNGTEG

TEKNISK FÖRSÄLJNING
TEKNISK SUPPORT

Patrik gustafsson

TEKNISK FÖRSÄLJNING
FÖRSÄLJNINGSANSVARIG

JOAKIM MALM

TEKNISK FÖRSÄLJNING
SERVICEANSVARIG

OLLE ARNESSON

TEKNISK SUPPORT

THOMAS MÜLLER

TEKNISK SERVICE

Elez becirllari

TEKNISK SERVICE

ALBIN GUSTAFSSON

RESERVDELAR
LAGER