Region Göteborg

LARS ÄNGTEG

TEKNISK FÖRSÄLJNING
TEKNISK SUPPORT

Patrik gustafsson

TEKNISK FÖRSÄLJNING
FÖRSÄLJNINGSANSVARIG

JOAKIM MALM

TEKNISK FÖRSÄLJNING
SERVICEANSVARIG

OLLE ARNESSON

TEKNISK SUPPORT

THOMAS MÜLLER

TEKNISK SERVICE

HENRIK FÄLDT

RESERVDELAR
LAGER