SIBE Företaget Produkter Referenser Nyheter In English
Luftbefuktning – våra produkter
Dysor LFV
Dysor LFU
Högtryck HP
Ultraljud RB
Ultraljud UB
Ånga
 
Kanal/aggregat
Ånga Cleansteem
Ånga Vaporlogic
Ånga Ultrasorb
Ånga Dristeem
Ånga STS/LTS
Ultraljud N-KBD
Evaporativ
 
Ånga Ultrasorb
Ladda hem produktblad
 
ULTRA-SORB rörbefuktningspanel för ångspridning. Svaret på era ångabsorptionsproblem. ULTRA-SORB ger praktiskt taget ögonblicklig absorption och gör det möjligt att föra in ånga i trånga kanaler, där det tidigare skulle ha varit helt omöjligt.

Rören i en ULTRA-SORB är inte ångmantlade, och de är därför varma endast vid befuktning.

Detta medför energibesparingar. En ULTRA-SORB kan fungera vid ångtryck ned till några få kPa, vilket gör det möjligt att använda den både tillsammans med en ångpanna och med ånga från våra avdunstande befuktare, t.ex. STS®, LTS® eller VAPORSTREAM®.

 
Dessa paneler levereras färdigmonterade i en monteringsram för enkel installation i luftbehandlingssystem, stora kanalsystem och små kanalutrymmen och de finns i en mängd olika storlekar.

Jämförelse, ångabsorptionsavstånd

Enkel slang och ångspjut - cirka 3-6 m (vid 90 % relativ fuktighet i kanalen)
Multipelrör - cirka 0,8-1 m (vid 90 % relativ fuktighet i kanalen)
ULTRA-SORB - mindre än 0,5 m (vid 90 %)
 
Vägledning vid projektering
AB SIBE International utför även montering och service av beskrivna luftbefuktningssystem. Utförliga anvisningar för projektering, montering, drift- och skötsel samt övrig produktinformation lämnas av företaget.
 
       
AB SIBE International, Mamrevägen 3-5, 163 43 Spånga, Stockholm, 08-564 849 50, home@sibeinternational.com