SIBE Företaget Produkter Referenser Nyheter In English
Luftbefuktning – våra produkter
Dysor LFV
Dysor LFU
Högtryck HP
Ultraljud RB
Ultraljud UB
Ånga
 
Kanal/aggregat
Ånga Cleansteem
Ånga Vaporlogic
Ånga Ultrasorb
Ånga Dristeem
Ånga STS/LTS
Ultraljud N-KBD
Evaporativ
 
Ultraljud N-KBD
Ladda hem produktblad
 
 
Ultrasoniska Kanalbefuktare typ N-KBD med Aqua-Drain. Med SIBE SWED-FOG® ultrasoniska befuktare N-KBD, för inbyggnation i ventilationskanaler eller klimatanläggningar, går det att uppfylla alla prestandakrav, eftersom utrustningen befuktar och friskar upp luften på ett energisnålt, hygieniskt, säkert och effektivt sätt.

SIBE SWED-FOG® ultrasonic N-KBD är tillverkad av rostfritt stål. Endast vatten- och strömförsörjning behöver anslutas på installationsplatsen. I säkerhetsutrustningen ingår skyddstermostat, överströmningsskydd och vattenbristskydd. Aqua-Drain spolar igenom befuktaren efter förinställda, från fabrik, cykler samt vid start av befuktaren, detta för att säkerställa en hygienisk drift.

Fuktaren kan regleras utan startfördröjning och utan tröghet vid upp- respektive nedreglering av befuktningsmängden. Vanliga On/off hygrostater samt microprocessor styrda proportionalregleringar finns som tillval.
 
Typ N-KBD6  N-KBD12 N-KBD18 N-KBD24 N-KBD30 N-KBD36  N-KBD42
Befuktnings-kapacitet 3,6 kg/h 7,6 kg/h 10,8 kg/h  14,4 kg/h  18,0 kg/h 21,6 kg/h  25,2 kg/h 
Transducters 6 st  12 st 18 st 24 st  30 st  36 st  42 st
Energi-
förbrukning 
185
W
375
W
555
W
735
915
W
1095
W
1275
W
Ström-
försörjning 
- - - - - - -
Befuktare 48V/
50Hz 
48V/
50Hz
48V/
50Hz
48V/
50Hz
48V/
50Hz
48V/
50Hz 
48V/
50Hz
Transformator 220V/
50Hz
220V/
50Hz
220V/
50Hz
220V/
50Hz
220V/
50Hz
220V/
50Hz
220V/
50Hz
Dimensioner: - - - - - - -
Höjd  177,5 mm 177,5 mm 177,5
mm
177,5 mm 177,5 mm  177,5
mm
177,5
mm
Djup 260,5 mm 260,5 mm 260,5
mm
260,5 mm 260,5
mm
260,5
mm
260,5
mm
Längd  284,5 mm 434,5 mm 584,5
mm
734,5 mm 884,5
mm
1034,5 mm 1184,5
mm 
Vikt (Tom) 6 kg 7,7 kg 9,5 kg 11,7 kg 13,7kg 15,2 kg 17,2 kg
 
Vägledning vid projektering
AB SIBE International utför även montering och service av beskrivna luftbefuktningssystem. Utförliga anvisningar för projektering, montering, drift- och skötsel samt övrig produktinformation lämnas av företaget.
 
       
AB SIBE International, Mamrevägen 3-5, 163 43 Spånga, Stockholm, 08-564 849 50, home@sibeinternational.com